Deze website maakt gebruik van analytische cookies. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie

Meters & Verbruik

Meest gestelde vragen

Hoe is de correctiefactor op gas berekend?

De gascorrectiefactor bestaat uit drie onderdelen.

Calorische correctiefactor

Elke kubieke meter gas die bij u wordt afgeleverd is anders van samenstelling. Hierdoor geeft een kubieke meter gas meer of minder energie. Uw netbeheerder meet op regionale punten waaruit dit mengsel van gassen bestaat. Ten opzichte van de Groningse standaard wordt uw gas dan gecorrigeerd door middel van een calorische correctiefactor.


Temperatuurcorrectie

In Nederland gaan wij ervan uit dat de temperatuur van uw meter gemiddeld 15 graden is. Dit is ook zo gemeten en afgesproken tussen netbeheerders en de ACM. Gas zet uit bij een hogere temperatuur en daarom wordt dit gecompenseerd. De Groningse standaard gaat namelijk uit van 7 graden. Bij sommige meters corrigeert de meter dit al zelf. Op de jaarafrekening staat dan factor 1 vermeld.


Telwerkfactor

Als u meer dan 50 meter boven de zeespiegel woont (op de begane grond) kan er ook sprake zijn van een telwerkfactor. Hoe hoger je woont, hoe lager de luchtdruk. Dan zet aardgas relatief meer uit waardoor er meer gemeten wordt. Om dit te compenseren wordt een factor toegepast. Wat deze factor is wordt bepaald door de netbeheerder. Is dit niet van toepassing dan vindt u een factor 1 op de jaarafrekening. 

Hoe wordt het gasverbruik berekend?

Aardgas is een natuurproduct dat in werkelijkheid uit een mengsel van meerdere gassen bestaat. Daarom wordt er rekening gehouden met wisselende omstandigheden. Al deze omstandigheden bij elkaar noemen we op de jaarafrekening de gascorrectiefactor. Het gecorrigeerde verbruik dat wij met u afrekenen kun u als volgt narekenen: (eindstand-beginstand) x gascorrectiefactor.

Hoe wordt de omvang van mijn verbruik bepaald?

De omvang van de levering en teruglevering wordt bepaald aan de hand van de meetgegevens door het uitlezen van uw slimme meter. Indien wij niet binnen vijftien dagen na afloop van de leveringsmaand de beschikking krijgen over de meetgegevens, of indien bij het opnemen van de meters dan wel bij het verwerken van de meterstanden een fout is gemaakt, zullen wij de omvang van de levering bepalen. Het verbruik wordt ingeschat op basis van de laatst bekende meterstanden.

Waarom heb ik een slimme meter nodig?

Om u te kunnen afrekenen op marktprijzen heeft u een slimme meter nodig. Hierdoor kunnen wij uw verbruik (per uur voor elektriciteit en/of per dag voor gas) uitlezen.

Wat is mijn verbruik?

Uw verbruik is het aantal kilowattuur elektriciteit en kubieke meter gas dat u in een bepaalde periode hebt afgenomen van het energienet. Het verbruik wordt gemeten op basis van twee meterstanden op verschillende momenten. Het verschil tussen die meterstanden is uw verbruik in die periode. Een meterstand op zich zegt dus niets over uw verbruik.

Hoe koppelt NewEnergy mijn verbruik aan de marktprijzen?

Met uw toestemming kunnen wij uw verbruik via de slimme meter uitlezen. Uw daadwerkelijke verbruik (per uur voor elektriciteit en/of per dag voor gas) koppelen wij aan de op dat moment geldende handelsbeursprijzen.

Wat is een slimme meter?

Een slimme meter is een energiemeter die op afstand uit te lezen is en waar het verbruik in intervallen gemeten kan worden. Door ons toestemming te geven de slimme meter uit te lezen, kunnen wij u maandelijks op uw werkelijke verbruik afrekenen. Meer informatie over de slimme meter vind u op www.slimmemeters.nl.

Hoe kom ik aan een slimme meter?

Om uw conventionele meter te laten omwisselen voor een slimme meter moet u contact opnemen met uw netbeheerder.

Ik heb een slimme meter maar krijgt toch een meterstanden verzoek

U hebt een slimme meter maar we mogen deze niet op afstand uitlezen. In dat geval zult u handmatig de standen moeten doorgeven. U hebt een slimme meter maar op het moment van uitlezen was er een (landelijke) storing bij de netbeheerder. In dit geval zullen we u ook vragen de standen handmatig door te geven.

Mijn meter werkt niet?

Uw netbeheerder is de eigenaar van de meter. Heeft u het vermoeden dat de meter niet werkt, zijn bijvoorbeeld de meterstanden niet afleesbaar. Neem dan contact op met de netbeheerder om de storing te melden.