Deze website maakt gebruik van analytische cookies. We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat onze website zo soepel mogelijk draait. Als je doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat ermee instemt. Bekijk onze Privacy Policy voor meer informatie

Factuur & Betalen

Meest gestelde vragen

Maandafrekening gas

Uw verbruik wordt afgerekend tegen de geldende marktprijzen, de actuele TTF-spotmarkt prijzen zoals gepubliceerd door LEBA in euro/MWh, die wordt omgerekend naar euro/m³ inclusief een inkoopopslag, regiotoeslag en onbalanskosten.

Verbruik per maand: Indien uw slimme meter alleen de meterstanden per maand communiceert, dan zullen wij het totale verbruiksvolume afrekenen tegen het TTF 101 tarief in euro/MWh omgerekend naar euro/m³, vermeerderd met de afgesproken inkoopopslag (dit is een vergoeding in euro/m³ voor de afhandeling van gas op de energiebeurs), regiotoeslag en onbalanskosten. Het TTF 101 tarief is een openbaar markttarief en is een gewogen gemiddeld TTF-tarief van de betreffende leveringsmaand.

Maandafrekening elektriciteit

Maandelijks wordt uw elektriciteitsverbruik afgerekend tegen de geldende marktprijzen voor dat tijdstip (EPEX Day Ahead in euro/kWh, waarbij er geen onderscheid gemaakt wordt tussen verbruik tijdens normaal- en/of daluren), vermeerderd met de afgesproken inkoopopslag, GvO toeslag en onbalanskosten.

Verbruik per maand: Indien uw slimme meter alleen de meterstanden per maand communiceert, dan zullen wij het totale verbruiksvolume afrekenen tegen het Endex 101 tarief in euro/kWh, vermeerderd met de afgesproken inkoopopslag (dit is een vergoeding in euro/kWh voor de afhandeling van elektriciteit op de energiebeurs). Het Endex 101 tarief is een openbaar markttarief en is een gewogen gemiddeld Endex tarief van de betreffende leveringsmaand.

Wanneer kan ik mijn jaar- of eindafrekening verwachten?

Deze wordt uiterlijk 6 weken na afloop van het leveringsjaar of einde van het contract verstuurd. Het leveringsjaar omslaat een periode van 12 maanden. Dit hoeft geen kalenderjaar te betreffen.

Wat is een maandafrekening?

Maandelijks ontvangt u een afrekening op basis van het werkelijk verbruik, welke zal worden verrekend tegen de EPEX-, en/of TTF-markttarieven. In deze afrekening wordt het reeds in rekening gebrachte voorschot verrekend.

Wat is een jaarafrekening?

Maandelijks ontvangt u een voorschotfactuur met daarin een voorlopige afrekening van de leveringskosten en de netbeheerderskosten. De verschuldigde energiebelasting wordt slechts eenmaal per jaar vastgesteld, omdat de overheid dit van ons vereist. Daarom ontvangt u van ons naast uw maandelijkse facturen ook eenmaal per jaar een jaarafrekening. Eventuele correcties op uw leveringskosten, door bijvoorbeeld een storing op uw slimme meter, worden ook op uw jaarafrekening verrekend.

Eventuele verschillen worden met elkaar via de jaarafrekening verrekend. Omdat we elke maand de werkelijke verbruikskosten al precies afrekenen, levert de jaarafrekening over het algemeen geen grote verrassingen op.

Hoe wordt het voorschot/termijnfactuur berekend?

Bij een aanmelding wordt gekeken naar het standaard jaarverbruik (SJV). Dit is het gemiddelde verbruik op een aansluiting over de afgelopen 2-3 jaar. Het verbruik wordt op basis van uw meter geprofileerd en vermenigvuldigd met de beursprijs van de komende leveringsmaand. Daarnaast wordt 1/12de deel van de geschatte jaarlijkse energiebelasting en netbeheerkosten (bij kleinverbruik) als voorschot in rekening gebracht.

Kosten voor het niet of te laat betalen

In het geval wij u een aanmaning moeten sturen dan zal 10 euro aan administratiekosten in rekening worden gebracht. Als wij u daarna ook nog een voorkom afsluitingsbrief moeten sturen dan zullen wij 25 euro aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

Het niet betalen van uw facturen zal betekenen dat uw contract met NewEnergy stopt en dat u afgesloten wordt van elektriciteit en/of gas. De vordering zal vervolgens uit handen worden gegeven aan onze incassopartner. De incassokosten bedragen 15% van de uitstaande hoofdsom en 15% rente op jaarbasis vanaf factuurdatum.

Welke betaalmogelijkheden zijn er?

U kan bij ons betalen via automatisch incasso of door zelf de bedragen over te maken. Aan de automatische incasso zijn geen extra kosten verbonden. Voor het betalen per factuur betaalt u € 1,00 per maand.

Als u kiest om de facturen per post te ontvangen, dan brengen wij u hiervoor € 2,00 per maand extra in rekening.

Wanneer moet ik betalen?

Het maandelijkse termijnbedrag betaalt u rond de 17e van de maand voorafgaand aan de leveringsmaand. Daarnaast ontvangt u tegelijkertijd een afrekening op basis van het werkelijk verbruik van de afgelopen maand. In deze afrekening wordt het reeds in rekening gebrachte voorschot van de betreffende leveringsmaand in mindering gebracht.

Eindafrekening

Mocht u beslissen dat u bij ons weggaat, dan stellen wij een eindafrekening op. Eventuele verschillen ten opzichte van de maandfacturen worden met elkaar via de eindafrekening verrekend.

Waar betaalt u voor?

U betaalt het volgende:

  • Vaste leveringskosten - kosten ongeacht de hoogte van uw verbruik; en
  • Variabele leveringskosten - kosten voor de verbruikte eenheden (kWh en m³ gas)
  • Netbeheerkosten bij kleinverbruik aansluitingen
  • Energiebelasting
  • Opslag duurzame energie
  • Btw

De netbeheerkosten, de energiebelasting, de opslag duurzame energie en btw zijn door de overheid gereguleerd en kunnen jaarlijks veranderen.

Wat zijn variabele leveringskosten?

Bij een marktprijscontract berekent NewEnergy de inkoopprijs van elektriciteit en gas met een geringe en transparante inkoopopslag aan u door.